KADOS’un kuruluşunda bu yana sürekli olarak düzenlenen etkinliklerinden biri olan “Kent Sohbetleri”, alanında uzman bilim, kültür ve sanat insanlarını benzer alana ilgi duyan kişilerle buluşturuyor ve sözkonusu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasına aracılık etmeye devam ediyor.

Bu buluşmalar aracılığıyla bölge sakinlerinin çeşitli konularda birikim ve deneyim edinmesi, kent ve bölge ile ülke ve dünyada yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin ele alınması, konuşmacı ve dinleyici olarak benzer alanlara ilgi duyan katılımcıların etkileşim halinde biraraya geleceği bir zemin oluşturulması amaçlanıyor.

Hatırla: Kadıköy’de kültürel çeşitlilik

KADOS’un yürütücülüğünü üstlendiği “Kadıköy’de kültürel çeşitlilik” konulu çalışmanın birincil amacı, çağdaş kent kültürünün gelişimini desteklemek. Bu çerçevede, uygulaması bir yıl sürecek olan çalışma aracılığıyla;

  • Kültürel mirası korumak,
  • Kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve
  • Kent yaşamında kültürlerarası diyalogun gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Gelecek İçin İklim

20-27 Eylül Küresel İklim Grevi Haftası bağlamında, 24 Eylül’de, KADOS Bilim Kültür Sanat ve Tasarım Atölyesi Kadıköy ortak etkinliği olarak “İklim Değişikliğinin Azaltılması…

İstanbul 95

“İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi” kapsamında İstanbul ilçe belediyeleri çalışanları ve karar alıcılarının…

Okul Bahçemde Dünya

Kadıköy Belediyesi ve Avrupa Vakfı ortaklığıyla yürütülen “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi” kapsamında üretilen Okul Bahçemde Dünya Eğitici El Kitabı…

Evimiz Dünya

TEMA Vakfı, IKEA Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ve çocuklara sürdürülebilirlik ve tüketim alışkanlığıyla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlayan…

Çocuklarla “Balkanlarda Çevre, Yaşam ve Barış”

KADOS’un katılımıyla, merkezi Yunanistan Drama’da bulunan Balkan Ecological Network (BEN) çalışmaları kapsamında, bölgenin çocukları, “Balkan ülkelerinde…

TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU UYARIYOR…
“SORUN KÜRESEL, ÇÖZÜM DE KÜRESEL”

TÜRÇEP Korona Covid-19 Hakkında Basın Açıklaması 2020

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS)

Kent hakkı, çevre hakkı, kültürel ve sanatsal haklar alanında çalışmalar yürütmek amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ve;

  • Kent alanındaki düzenlemeleri izlemek ve bu konuda toplumsal faydaya yönelik uygulamalar geliştirmek;
  • Çevre alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yürütmek;
  • Kent, çevre, kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla panel ve konferanslar düzenlemek;
  • Bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler organize ederek çağdaş kent kültürünün gelişimine katkıda bulunmak amacını taşıyor.

“Bu internet sitesi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği’ne aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”