KADOS Bilim Kültür Sanat

Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS); kent hakkı, çevre hakkı, kültürel ve sanatsal haklar alanında çalışmalar yürütmek amacıyla 2000 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ve;

  • Kent alanındaki düzenlemeleri izlemek ve bu konuda toplumsal faydaya yönelik uygulamalar geliştirmek;
  • Çevre alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yürütmek;
  • Kent, çevre, kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla panel ve konferanslar düzenlemek;
  • Bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler organize ederek çağdaş kent kültürünün gelişimine katkıda bulunmak amacını taşıyor.

KADOS’un kuruluşunda bu yana sürekli olan düzenlenen etkinliklerinden biri olan “Kent Sohbetleri”, alanında uzman bilim, kültür ve sanat insanlarını benzer alana ilgi duyan kişilerle buluşturmakta, sözkonusu çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasına aracılık etmektedir. Bu buluşmalar aracılığıyla bölge sakinlerinin çeşitli konularda birikim ve deneyim edinmesi, kent ve bölge ile ülke ve dünyada yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerilerinin ele alınması ile konuşmacı ve dinleyici olarak benzer alanlara ilgi duyan katılımcılarının etkileşim halinde biraraya geleceği bir zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

KADOS, Moda Semt Girişimi ve bölge sakinlerinin desteğini alarak 2003 yılında Moda Sahilinden geçmesi planlanan otoyol projesinin yanlışlığını, toplantı, yürüyüş, bildiri dağıtımı gibi eylemleri içeren “Moda Sahili Otoyol Olmasın” başlıklı kampanyayla kamuoyuna duyurmuş ve projenin gerçekleşmesine Kadıköylülerle birlikte engel olmuştur.

 

Kuruluşundan bu yana kent hakkı, çevre hakkı, kültürel ve sanatsal haklar çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara 2019 yılında bir yenisi eklenmiş; “Call to mind: Cultural Diversity in Kadıköy” (“Hatırla: Kadıköy’de Kültürel Çeşitlilik”) başlıklı çalışma ile kent kültüründe çoğulluğun gelişimini destekleyerek toplumsal fayda sağlamaya yönelik çabalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, uygulaması bir yıl süren etkinliklerde:

 

  • Kültürel mirası korumak,
  • Kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve
  • Kent yaşamında kültürlerarası diyalogun gelişimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Çevre İklim Enerji

KADOS, üyesi olduğu Black Sea NGO Network (BSNN) aracılığıyla Karadeniz havzasındaki çevre sorunları izlemekte ve bu alanda ağ üyeleri tarafından yürütülen uluslararası çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

 

KADOS, Avrupa Komisyonu’nun;

  • 2004-2008 yılları arasında gerçekleşen NGOs Forum,
  • 2009-2012 yılları arasında gerçekleşen NGOs Environment Forum ve
  • 2014-2017 yılları arasında gerçekleşen ECF (Environment and Climate Forum programlarında yer almıştır ve Avrupa Birliği’ne aday ülkelerdeki Çevre Bakanlıkları’nın eğitimi amacıyla oluşturulan Environment and Climate Regional Accession Network (ECRAN) üyesidir.

Gözlemci olarak katılım başvurusunun ardından 11 Kasım 2015 tarihli kabul yazısıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferanslarına (COP) katılmak üzere akredite olmuş bir sivil toplum örgütü olan KADOS, Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network CAN Europe) üyesidir ve Türkiye’de kurucu üyelerinden olduğu İklim Ağı bünyesinde çalışmalar yürütmektedir.

 

Ayrıca Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üyesi ve Platform koordinatörü olarak Türkiye Çevre Platformunu oluşturan Bölgesel Çevre Platformları ile birlikte Türkiye’de İklim Değişikliğine karşı aktif mücadele yürütmekte ve enerjide çözüm (enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerjiye geçiş) konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarını sürdürmektedir.

KADOS Yönetim Kurulu

Tanay Sıdkı Uyar – Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Bayülken – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mahmut Şişman – Sayman
Şeref Serdar – Sekreter
Neva Rişvanoğlu – Yönetim Kurulu Üyesi

KADOS Denetim Kurulu

Üzeyir Uludağ
Ramazan Çakmaklı
M. Yalçın Algon